FB
FB

Programy Ubezpieczeniowo-oszczędnościowe

Nasi Partnerzy:

 1. TU Aegon S.A.
 2. TU Generali S.A
 3. TU Compensa S.A. VIG
 4. TU Polisa Życie SA VIG

Fundusz inwestycyjny to instytucja zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone mu przez nas środki w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym. W zależności od typu funduszu, większa część środków może być inwestowana w akcje lub w papiery dłużne, czyli np. obligacje i bony skarbowe.

W Polsce jedynymi podmiotami uprawnionymi do zarządzania funduszami (czyli inwestowania powierzonych mu przez nas środków) są wyłącznie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Są to spółki akcyjne, a ich właścicielami są z reguły duże, renomowane instytucje finansowe, jak banki, firmy ubezpieczeniowe czy zagraniczne podmioty specjalizujące się w zarządzaniu inwestycjami.

Pieniądze wpłacane do funduszu przeliczane są na tzw. jednostki uczestnictwa. Stanowią one tytuł prawny do uczestnictwa
w dochodach wypracowywanych przez fundusz.

Dlaczego warto inwestować w Kapitałowe Fundusze Inwestycyjne?
Niezależnie jednak od tego, który fundusz z funduszy wybierzemy, zawsze będziemy mieli zagwarantowane:

 • Usługi doświadczonych specjalistów - o zainwestowaniu naszych pieniędzy będą decydowali najwyższej klasy specjaliści. Oni wiedzą, w które papiery wartościowe warto zainwestować, aby uzyskać wyższą stopę zwrotu z inwestycji
 • Efektywność inwestycji - w dłuższym horyzoncie czasowym fundusze inwestycyjne pozwalają uzyskać wysoką efektywność inwestycji, w porównaniu na przykład do lokat bankowych
 • Dywersyfikacją portfela - nasze oszczędności, podobnie jak środki zgromadzone przez inne osoby nabywające jednostki uczestnictwa, będą inwestowane - w zależności od funduszu, który wybierzemy - w akcje różnych spółek, obligacje i inne papiery wartościowe.
 • Płynność - jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego możemy umorzyć w każdej chwili. Mamy więc zapewnioną płynność inwestycji, czyli szybki do naszych pieniędzy.

Firma GPF Posiada w swojej ofercie takie Towarzystwa jak:
TU Generali, TU Aegon, TU Compensa czy TU Skandia, które to znowu posiadają w swojej ofercie nowoczesne produkty ubezpieczeniowo- oszczędnościowe.
Poprzez jeden, wybrany przez klienta produkt, za niewielką składkę może mieć do dyspozycji kilkadziesiąt Funduszy Inwestycyjnych, które można zmieniać w każdej chwili bez żadnych kosztów i opłatkowy .

 

PRZYKŁADOWA OFERTA PRODUKTOWA

 

 

Indywidulane Ubezpieczenie Rentowe TWOJA RENTA - niektóre zalety:

 • GWARANCJA regularnych wypłat w formie renty do końca życia.
 • Umowa indywidualna z wiekiem wstępu pomiędzy 18 a 70 rokiem życia.
 • Dopisywany udział w zysku w wysokości gwarantowanej stopy zwrotu 1% rocznie oraz 90% nadwyżki stopy zwrotu ponad wskazany 1%

 

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z UFK PRESTIŻ NOVA - niektóre zalety:

 • Umowa bezterminowa ze składką regularną od 120 zł miesięcznie.
 • Wiek wstępu Klienta - już od 3 miesięca życia do 65 roku życia.
 • Możliwość wysokiej ochrony ubezpieczeniowej połaćzonej z inwestowaniem środków.
 • Okres składkowy - 10 lat (po 10 roku wypłata premii).
 • Do dyspozyjci renomowane UFK ARTS.

 

AEGON Program na Życie - niektóre zalety:

 • Umowa Indywidualna z możliwością wyboru okresu ubezpieczenia.
 • Gwarantowana wypłata kapitału na koniec programu.
 • Wiek wstępu Klienta - od 18 do 61 roku życia.
 • Możliwość inwestowania środków jako Umowa Dodatkowa z unikatową zasadą - pobierania opłaty za zarządanie tylko w momencie wypracowania zysku. (dokładne informacje u Przedstawiciela).
 • Możliwość wyboru spośród dwóch Platform Inwestycyjnych.

 

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie - NOWA PERSPEKTYWA - niektóre zalety:

 • Umowa bezterminowa ze składką regularną.
 • Bardzo szeroki wachlarz umów dodatkowych - w tym bardzo atrakcyjna umowa POWAŻNE ZACHOROWANIE.
 • Możliwość doupienia do umowy po niższej składce Pakietu "BĄDŹ ZDRÓW" - uprawniającego dostęp do lekarzy specjalistów - bez kolejek i w bardzo szybkim terminie.
 • Możliwość ubezpieczenia całej rodziny.
 • Możliwość odkładania środków na rachunek dedykowany.

 

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z UFK - PROFAMILIA - niektóre zalety:

 • Umowa ubezpieczenia - bezterminowa.
 • Szeroki wachlarz umów dodatkowych - w tym także "POWAŻNE ZACHOROWANIE"
 • Możliwość dokupienia do oferty IKE lub IKZE.
 • Składka minimalna już od 70 zł miesięcznie.
 • Wiek wstępu dla Klienta to od 15 do 70 roku życia.
 • Dodatkowa Suma Ubezpieczenia od drugiej rocznicy.

 

Umów się z naszym Przedstawicielem aby móc dobrać dla Ciebie najkorzystniejszy Program.

Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.